OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. OPĆE INFORMACIJE

Fiore d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i turistička agencija,

Mate Vlašića 6, 52440 Poreč, Hrvatska,

MBS: 040009121, OIB: 58088454926.

Web stranica/webshop: www.fiore-tours.com www.fiore.hr
Telefon+385 52 431397
E-mailadventure@fiore.hr 

Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora između putničke agencije Fiore tours koja djeluje u sklopu tvrtke Fiore d.o.o i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Ugovaranjem usluge gost potvrđuje da se upoznao sa ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati.

2. POSTUPAK REZERVACIJE

Rezervacija s Fiore tours se može izvršiti tako da prvo provjerite cijenu i raspoloživost, a zatim ispunite online obrazac za upit i konačnu rezervaciju. Depozit je 30% od ukupne cijene. Rezervacija nije potvrđena dok ne dobijemo ispunjeni obrazac za rezervaciju i uplatu depozita.Nakon primitka rezervacije i depozita, izdat ćemo potvrdu rezervacije i račun za konačni saldo koji treba biti uplaćen 4 tjedna prije početka putovanja. Plaćanje cjelokupnog iznosa je je potrebno za rezervaciju koja je izvršena manje od četiri tjedna prije početka putovanja. Plaćanje se može izvršiti bankovnim prijenosom ili kreditnom karticom. Ukoliko putovanje nije uplaćeno u cijelosti te ako prethodno nije dogovorena s nama (u pisanom obliku) neka druga dinamika plaćanja, zadržavamo pravo otkaza rezervacije.

3. CIJENA

Navedene cijene su u Eurima. Cijene uključuju sve usluge navedene u planu putovanja. Osim ako nije posebno navedeno, cijena ne uključuje: međunarodne letove, pristojbe za vizu i putovnicu, pristojbe za zračnu luku, osiguranje, prehranu i usluge koje nisu uključene u plan putovanja, troškove osobne prirode, osiguranja, troškove hitnih službi i sl.

4. PLAN PUTOVANJA

Plan putovanja je planiran i promoviran u dobroj namjeri i treba se smatrati općom informacijom, radije nego ugovorenim iskazom. Posebno se mogu razlikovati standardi udobnosti i usluga, a promjena vremenskih termina je uvijek podložna situaciji uživo. Također,

imbenici izvan naše kontrole mogu zahtijevati dodatne promjene. Klijenti će se konzultirati kad god je to moguće i kada postoji raspoloživ izbor. Organizator putovanja pridržava pravo promjene u planu putovanja te zamjenu smještaja u hotelima ukoliko su nužne a sve u dobroj namjeri voditelja putovanja i agencije Fiore tours. Navedene promjene ne predstavljaju promjenu vašeg odmora i neće biti financijski ni uslužno nadoknađeni ni pod kojim okolnostima.

5. DOKUMENTI ZA PUTOVANJE

Obrazovanje i priprema putnika nam je prioritet. Otprilike mjesec dana prije polaska na putovanje, dobit ćete dokument koji sadrži detalje o putovanju i destinaciji koju posjećujete, savjete što pakirati i kako se najbolje pripremiti za rezervirano putovanje.

6. IZMJENA USLUGA OD STRANE AGENCIJE FIORE TOURS

Zadržavamo pravo izmjene aranžmana i plana putovanja zbog operativnih čimbenika ili kada smatramo da je to u najboljem interesu naših klijenata. Klijenti će biti obavješteni o obavljenim promjenama najkasnije do 15 dana prije datuma početka putovanja. Ako su te promjene značajne i neprihvatljive, klijent ima pravo na povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko dođe do značajnijih financijskih promjena zadržavamo pravo izmjene cijena. Ukoliko promjena cijene iznosi 10% ukupnih troškova, klijent ima pravo otkazati rezervaciju i može dobiti povrat uplaćenog iznosa.

7. IZMJENA USLUGA OD STRANE KLIJENTA

Svaka izmjena u planu putovanja kao i u rezerviranim uslugama treba biti napravljena u trenutku rezervacije. Promjene nakon izvršene rezervacije su ponekad moguće, ali imajte na umu da za eventualne izmjene Fiore tours može naplatiti administrativne troškove zbog promjene rezervacije. Ako klijent nakon izdanog računa želi na bilo koji način izmijeniti aranžman putovanja (promjena datuma odlaska, dodatne usluge ili smještaj), agencija će se potruditi prilagoditi zahtjevima, ali to nije uvijek moguće. Svaki zahtjev za izmjenama mora biti u pisanom obliku, te će se od vas tražiti da platite administrativnu naknadu (30 eura po osobi), kao i bilo koji daljnji trošak koji nastane ovom izmjenom.

8. UVJETI OTKAZA OD STRANE AGENCIJE FIORE TOURS

Zadržavamo pravo otkazati putovanje iz razloga izvan naše kontrole. U tom će slučaju biti izvršen potpuni povrat uplaćenog iznosa ali ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za daljnju naknadu štete. Ukoliko je otkaz putovanja zbog “više sile” (uključujući rat, građanske ili političke nemire i prirodne katastrofe), realni troškovi koji su nastali kod organizacije putovanja biti će odbijeni od ukupno uplaćenog iznosa. Svaka naknada i povrat sredstava strogo je ograničen na iznos koji je uplaćen agenciji. Fiore tours nije odgovoran za bilo koje dodatne troškove koji su nastali kao rezultat vaše rezervacije.

9. OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE VAS (GOSTA)

Otkazivanje mora biti izvršeno u pisanom obliku.

Primjenjuju se sljedeće otkazne naknade:

 • od rezervacije – 60 dana prije polaska: 10% od ukupnog iznosa

 • 59 – 29 dana prije polaska: 30% od ukupnog iznosa

 • 28 – 15 dana prije polaska: 50% od ukupnog iznosa

 • manje od 14 dana prije polaska: 100% od ukupnog iznosa

10. PUTNE ISPRAVE I VIZE

Klijenti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Fiore tours, a ukoliko bi zbog takvog propusta Fiore tours pretrpio dodatnu štetu, klijent je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam klijent. Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država/entiteta: http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-overview/

11. PRTLJAGA

Klijent je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu vozila te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, klijent sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini vozila bez njegovog nadzora.

12. PONAŠANJE

Važno je da se uvijek prate upute voditelja putovanja / vodiča zbog sigurnost i dobrobiti pojedinaca i grupe. Suglasni ste da ćete se pridržavati takvih uputa prilikom potpisivanja našeg obrasca za rezervaciju. Zadržavamo pravo zahtijevati od bilo koje osobe da se povuče s putovanja ukoliko se njihovo ponašanje smatra uvredljivim, opasnim ili nespojivim s ponašanjem drugih te nećemo preuzeti nikakvu odgovornost vezano za tu osobu.

13. ZDRAVLJE

Agencija će vam dati opće savjete o zdravstvenim pitanjima prije putovanja no preporučamo vam da se posavjetujete i dodatno s vašim liječnikom. Ovisno o vrsti vašeg putovanja, cijelo putovanje ili dijelovi putovanja mogu biti naporni i vaša je odgovornost da budete spremni za takvu fizičku aktivnost. Tijekom putovanja bit će dostupan komplet za prvu pomoć ali voditelj putovanja / vodič nije medicinski kvalificiran i bilo koji medicinski tretman će biti samo uz vaš pristanak. Obavezno nosite osobne lijekove koji su vam propisani od strane vašeg liječnika.

14. RIZIK

Iako će se poduzeti svi napori za vašu udobnost i sigurnost tijekom putovanja, morate imati na umu da su sve aktivnosti / izleti potencijalno opasni i uključuju stupanj rizika i nelagode.

15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost daje dobrovoljno svoje osobne podatke agenciji Fiore tours. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu rezervacije i realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju.

Fiore tours se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge.

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave Fiore tours o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Fiore tours zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija). Korisnik je u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti se pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na adventure@fiore.hr.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

16. OSIGURANJE

16.1. OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Fiore tours preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se naknadno uplatiti, već isključivo prilikom uplate rezervacije.

16.2. PUTNO OSIGURANJE

Cijena putovanja ne uključuje i putno osiguranje. Fiore preporučuje i policu putnog osiguranja: od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

16.3. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

Fiore tours je sklopio s Triglav Osiguranje d.d. ugovor o osiguranju (osiguranje jamčevine) za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Fiore tours zbog kojeg bi usluga putovanja mogla izostati odnosno radi naknade troškova povratka gosta u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja gost treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja:

Triglav Osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, Telefon +385 52 526402. Broj police: 990007051412

16.4. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Fiore ima kod Triglav Osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči gostu  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza. U slučaju nastanka osiguranog slučaja gost treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja:

Triglav Osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, Phone +385 52 526402. Policy number: 990007051413

17. PRIGOVORI

U malo vjerojatnom slučaju da ste nezadovoljni bilo kojim aspektom putovanja, prigovor se treba izreći voditelju / vodiču / prodajnom predstavniku što je prije moguće. Nezadovoljstvo se obično može otkloniti na licu mjesta. Ako to ne učinite, vjerojatno će to negativno utjecati na bilo koji zahtjev kasnije. U slučaju neprestanog nezadovoljstva, prigovor nam trebate podnijeti, u pisanom obliku, u roku od 14 dana od vašeg povratka s putovanja. U potpunosti ćemo istražiti prigovor i javiti vam se što je prije moguće. Ukoliko je nužno pristajemo i na neovisnu arbitražu.

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 6. tč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku te će im, bez odgađanja pisanim putem, biti potvrđen primitak tog prigovora. Obavještavamo sve potrošače da svoje prigovore mogu podnijeti pismenim putem na adresu:

FIORE D.O.O.
MATE VLAŠIĆA 6, 52440 Poreč, Hrvatska

ili na

E-mail: adventure@fiore.hr

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana primitka podnesenog prigovora, a prije toga bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

18. NADLEŽNOST SUDA

Klijent i agencija Fiore obavezuju se nastojati eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Rijeci, pri čemu je mjerodavno Hrvatsko pravo.

19. PAKET ARANŽMANI

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija Fiore d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Fiore d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.
Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 • Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

 • Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

 • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili kontaktne informacije putem kojih mogu stupiti u kontakt s agencijom.

 • Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest agenciji o tome u razumnom roku i uz moguće plaćanje dodatnih troškova.

 • Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i prema potrebi i odštetu.

 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

 • Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koji se može opravdati.

 • Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

 • Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

 • Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

 • Ako agencija postane nesolventna, osigurava se povrat plaćanja. Ako agencija postane nesolventna nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Putnička agencija Fiore d.o.o. ugovorila je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod društva za osiguranje Triglav osiguranje d.d. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom, a kontakt podatci su: Triglav Osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, Telefon+385 52 526402. broj police: 990007051412, u slučaju da su im usluge uskraćene zbog nesolventnosti putničke agencije Fiore d.o.o.

 

Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302

Internetske stranice na kojima možete pronaći Zakon o pružanju usluga u turizmu:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html

UPIT ZA PUTOVANJE

GRUPNI SERVISI

Planirate li svoju grupu dovesti na odmor u Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu ili Crnu Goru, kvalitetnu organizaciju prepustite Fiore Tours-u. U potpunosti ćemo pripremiti vaše prilagođeno putovanje.

Usluge uključene u grupna putovanja:

 • vodstvo (profesionalni turistički vodiči i vozači)
 • prijevoz (automobil, kombi i mini-bus)
 • smještaj (hotel, motel, (noćenje s doručkom), privatni smještaj, čak i kampiranje)
 • obroci (od ručka u prirodi do restorana) i
 • aktivnosti (planinarenje, biciklizam, vožnja kajakom, rafting)

Prilagođeni program putovanja

Zajedno možemo kreirati plan vašeg putovanja. Predložit ćemo vam primjere popularnih ruta ili onih koje su više „izvan puta“, ovisno o vašim željama, kondiciji i potrebama.

Korisnička podrška 24/7

Za naš je uspjeh velikim dijelom zaslužni su naši turistički vodiči, kojima ste vi na prvom mjestu, jer, osim posla „na terenu“, naši vodiči rade i u uredu gdje odrađuju administrativne poslove vezane uz organizaciju putovanja. Uvijek smo vam dostupni i na usluzi. Na sve upite odgovaramo unutar 24 sata i držimo hitnu telefonsku liniju 24/7 otvorenom.

Kvaliteta koja vrijedi

Kvaliteta naših putovanja i neprocjenjivo iskustvo najbolji su pokazatelj dobro uloženog novca. Znanje lokalnih vodiča, inovativne ideje, pristup širokom rasponu jedinstvenih iskustava i usluga doprinose konkurentnim cijenama i zadovoljstvu kupaca.

ŠTO ZNAČI ODGOVORNO PUTOVATI?

Turizam je industrija koja se najbrže razvija. Putovanja na daleke destinacije pružaju nam jedinstvenu priliku da istražimo druge kulture, običaje, gastronomiju i proširimo vidike. Međutim, s velikom radošću putovanja dolazi i odgovornost. Svi zajedno moramo osigurati da svojim ponašanjem ne utječemo negativno na zemlje koje posjećujemo. Ukratko, odgovorno putovanje je osiguranje da vi kao putnici i Fiore Tours kao organizator putovanja:

Poštujemo lokalnu kulturu

 • Ne uvodite nenamjerno nove društvene norme i budite odgovorni prema okolišu u mjestima koja posjećujete.
 • Na taj način moći ćete uživati u jedinstvenom i nezaboravnom iskustvu, kao i u istinskoj međukulturalnoj razmjeni, dok su lokalni resursi, kultura i običaji zaštićeni.
 • Prvo pravilo Fiore Tours-a je ne iskorištavati kulturu i zaštititi okoliš lokalnih zajednica koje posjećujemo.

Čuvamo okoliš

Osiguravamo da naša putovanja maksimalno smanjuju utjecaj na okoliš, poštuju lokalne običaje i podupiru lokalnu ekonomiju.

Naša politika zaštite okoliša:

 • Recikliramo papir. Naša komunikacija i promocija odvija se putem interneta i e-pošte, kako bi minimizirali količinu papira koja se koristi u aktivnostima.
 • Koristimo osnovne stvari u lokanom smještaju u kojem se nalazimo i brinemo o istom jer je cilj ostaviti mjesto u boljem stanju nego što ga zateknemo.
 • Našim vozilima uspijevamo maksimalno smanjiti utjecaj na okoliš.
 • Naše grupe su manje, što pomaže smanjiti utjecaj na kulturu i okoliš.
 • Pratimo utjecaj na okoliš i po potrebi mijenjamo svoje programe.
 • Uvijek se pridržavamo posebnih smjernica koje se odnose na floru i faunu.

Poštujemo socijalne mjere / politiku:

Sve osoblje Fiore Tours-a su lokalni zaposlenici, kao i naši vodiči koji osiguravaju izvorni doživljaj našim putnicima kroz upoznavanje lokalnih običaja i kulture. Također, uključujemo lokalnu zajednicu u udaljenim područjima u koja putujemo.

Smještaj za naše putnike uglavnom osiguravamo u manjim hotelima, pansionima ili apartmanima. Na svim našim turama koristimo lokalne proizvode i nudimo lokalna kuhinju, a naše goste ohrabrujemo u isprobavanju lokalnih jela i delicija.

Podržavamo lokalno gospodarstvo pružajući podršku trgovinama, restoranima i korištenjem usluga lokalnih vodiča. Zapošljavajući lokalne vodiče, koristeći lokalni smještaj, usluge lokalnih restorana i prijevoza, Fiore Tours osigurava da financijska korist ostanu u lokalnoj zajednici.

Što možete napraviti prije dolaska u Hrvatsku i druge napomene:

Naučite nešto o Hrvatskoj, njezinoj kulturi, religiji, zemljopisu, politici i lokalnim običajima. Toplo preporučujemo da se raspitate na portalima poput Lonely Planeta ili na web stranicama Hrvatske turističke zajednice. Daju vrlo korisne savjete prije, ali i za vrijeme vašeg odmora.

Pokušajte naučiti izgovoriti barem nekoliko riječi hrvatskog jezika. Tako ćete ostaviti veliki dojam na lokalno stanovništvo, pokazati zainteresiranost s vaše strane, a ujedno je i vrlo simpatično.

Na mnogim destinacijama slatka voda je vrlo dragocjena i ne treba je uzalud trošiti, pa je koristite minimalno za tuširanje, posebno kada ste na otocima. Voda u Hrvatskoj je pitka – možete piti vodu iz slavine.

Gasite svjetla ili klimu kad napuštate prostoriju, češće upotrebljavajte javni prijevoz i smanjite otpad kad god ste u mogućnosti.

Pokupite smeće za sobom i u prirodi ne ostavljajte nikakav trag vašeg boravka. Ne oštećujte i ne uzimajte biljke i cvijeće iz prirode.

PUTNI SERVIS

Fiore Tours ima širok raspon različitih vrsta vozila: automobil, mini-bus i kombi. Svako vozilo opremljeno je stereo radio/CD-om, zvučnim sustavima s mikrofonom i klima uređajem. Vozila se redovito servisiraju i provjeravaju u uspostavljenoj mreži objekata za održavanje i servisiranje vozila u cijeloj zemlji. To osigurava najbolji program preventivnog održavanja vozila, ali tehničke probleme nije uvijek moguće izbjeći.

Drive and explore

USLUGE PRIJEVOZA BICIKALA (BIKE SHUTTLE)

Fiore Tours adventure partner in Croatia

USLUGE PRIJEVOZA

Poznavajući želje i zahtjeve klijenata diljem svijeta, pružamo kvalitetne usluge prijevoza. Bilo da ste na poslovnom putu ili na odmoru omogućavamo vam mobilnost putovanja u Hrvatskoj i izvan nje.

Fiore Tours drive and explore

TREBA ZNATI PRIJE POLASKA NA PUTOVANJE

Rezervirali ste putovanje. Da biste mogli u potpunosti uživati, treba se kvalitetno pripremiti! Uzmite si vremena i pročitajte nekoliko važnih informacija koje vam mogu pomoći u pripremi za putovanje. Ako su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite – rado će vam pomoći netko iz našeg tima.

Putne isprave
Putovnica. Putovnica treba vrijediti najmanje tri mjeseca duže od boravka u Hrvatskoj i odnosi se na one kojima je viza potrebna. Oni koji ne trebaju vizu trebaju samo važeću putovnicu i moraju napustiti zemlju prije nego ista istekne. Provjerite datum isteka vaše putovnice. Ako nemate putovnicu, pravovremeno ju izradite.

Visa
Građanima Australije, Kanade, EU-a, Novog Zelanda i SAD-a ne trebaju vize za boravak kraći od 90 dana. Ako vam je viza potrebna, iznosi za vize su 26 USD (jednokratne), 33 USD (s dvostrukim ulazom) i 52 USD (s višestrukim ulazima). Potrebno je podnijeti zahtjev za vizu u vama najbližem hrvatskom veleposlanstvu ili konzulatu najmanje mjesec dana prije planiranog dolaska.

Putno osiguranje
Uvjet za putovanje je važeća polica osiguranja u vremenu trajanja vašeg putovanja. Morate imati pokrivene troškove nesreće, medicinske troškove, otkazivanje putovanja, skraćenog putovanja (odnosno prijevremenog vraćanja u matičnu zemlju). Također, trebali biste imati dodatno osiguranje u slučaju odlazaka na adrenalinske aktivnosti ili izlete, primjerice na planinarenje i slične aktivnosti. Policu putnog osiguranja potrebno je kupiti istovremeno s rezervacijom putovanja. Ne zaboravite ponijeti svoju policu sa sobom.

Regionalne informacije
Pročitajte više o Hrvatskoj na web stranicama Hrvatske turističke zajednice.

To-Do lista u planiranju putovanja
Odredište i trajanje putovanja općenito određuju što i koliko toga možete ponijeti sa sobom. Neovisno o trajanju putovanja (dva tjedna ili četiri mjeseca), pripremite višefunkcionalnu odjeću. Primjerice, u istom danu možete biti u prirodi na pješačkoj stazi i ručati u gradu, tako vaša odjeća treba biti dovoljno prilagodna za obje aktivnosti. Šeširi osim što štite od sunca vas mogu sakriti i od kiše. Poželjni su ruksaci s ručkama i kotačićima zbog lakšeg prijenosa prtljage od autobusnog stajališta do hotela. Dobro će doći i mobilna džepna torbica sa zatvaračem koja se nosi ispod odjeće u kojoj možete čuvati novac i dokumente.

Kada je riječ o odjeći, izbjegavajte pamuk. Preporučujemo odjeću na bazi mješavinu poliester-pamuk, radi lakšeg sušenja. Pokušajte s odjećom koja se ne gužva. Pripremite i odjeću za svečanije prigode, te uvijek imajte hlače ili suknju koja je dovoljno dugačka da prekrije noge u slučaju da putujete u zemlju u kojoj običaj diktira određenu razinu pokrivenosti. Imajte na umu da putovanje u toplijim mjesecima smanjuje obujam kofera, dok će u hladnijim slojevito biti i na vama, a i u koferima.

Tamnije boje se općenito mogu kombinirati uz svaki komad odjeće i time smanjujete mogućnosti biti modni promašaj, a ujedno ćete se spasiti od gnjavaže za stalnim pranjem. Ako se nađete u mjestima s jeftinim bazarima ili tržnicama (na primjer jugoistočna Azija), uvijek možete kupiti nekoliko novih predmeta koji će upotpuniti vašu modnu kombinaciju i ostati vam kao uspomena.

Danas sve češće možete nabaviti „hibridne ruksake“, tj. višenamjenske ruksake koji vam olakšavaju kretanje. Ruksaci s kvalitetnijim kotačićima trpe razne terene po kojima ih možete vući, od srednjoeuropske kaldrme do asfalta u New Yorku. Ako niste sigurni, prethodno istražite mjesto i teren na kojem ćete se naći.

Popis korisnih/potrebnih predmeta za putovanje:

 • putovnica + fotokopija naslovnice putovnice (sa slikom)
 • avionske karte
 • putno osiguranje
 • novčanik (gotovina, kreditne kartice, osobna karta)
 • džep sa zatvaračem za novac koji se nosi ispod odjeće (dodatna sigurnost za spremanje gotovine)
 • lijekovi
 • popis adresa i telefonskih brojeva za kontakt
 • ruksak
 • manji ruksak
 • višefunkcionalni džepni nožić
 • svjetiljka za glavu
 • kamera, memorijska kartica / film, punjač / dodatne baterije
 • plastične vrećice sa zatvaračem
 • putna budilica
 • mali kišobran
 • materijali za čitanje
 • međunarodni električni adapteri


Odjeća

 • 2 do 3 sintetičke polo majice ili obične majice ili 1 do 2 bluze s kratkim rukavima, providnog materijala
 • jakna ili prsluk od rune
 • jakna za kišu
 • najlonske hlače ili suknje
 • donje rublje i čarape
 • odjeća i obuća za vrijeme odmora i boravka u restoranima
 • lagani pareo
 • šešir za sunce / kišu
 • kratke hlače (srednja dužina bedara)
 • kupaći kostim
 • odjeća za spavanje
 • sunčane naočale

Obuća

 • vodootporne sandale (ili natikače za javne tuševe)
 • cipele za trčanje ili planinarenje
 • gumene cipele
 • čarape za planinarenje

Toaletni pribor

 • super upijajući ručnik za kamp
 • tablete protiv mučnina
 • lijek protiv dijareje
 • antibakterijska krema
 • sredstvo protiv insekata
 • krema za sunčanje i balzam za usne
 • maramice za ruke
 • ženski proizvodi
 • pribor za brijanje

Priručni set

 • sigurnosne igle (za držanje remenja itd.)
 • kvačice za veš (za vješanje odjeće na sušilu)
 • mini set za šivanje

 

Lista za pakiranje – biciklizam
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za bicikliste

 • biciklističke cipele ili tenisice sa čvrstom potplatom
 • biciklističke hlače
 • rukavice s kratkim prstima za bicikliste
 • biciklističke majice u jarkim bojama ili sintetičke majice
 • lagana jakna ili prsluk
 • prozračna jakna otporna na vjetar i vodootporna

Dodatna odjeća i oprema za bicikliste

 • grijači za ruke i koljena / noge
 • traka za glavu koja pokriva uši (za nositi ispod kacige)
 • sintetičke čarape
 • navlake za nožne prste ili čizme (nošene preko čarapa u biciklističkim cipelama)
 • biciklističke tajice
 • vanjske rukavice otporne na vjetar (nose se preko biciklističkih rukavica)
 • lagana, ali topla biciklistička kapa koja može ići ispod kacige
 • ruksak za hidrataciju
 • osobna biciklistička oprema i kaciga

Lista za pakiranje – Pješačenje/ planinarenje
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za hodanje / planinarenje

 • vodootporne planinarske cipele
 • obuća za kratke šetnje / planinarenje
 • dugotrajne, vodootporne rukavice
 • lagana jakna za vjetar, prsluk ili topli džemper
 • sintetičke hlače za hodanje / planinarenje
 • sintetičke majice
 • štapovi za hodanje (po izboru)

Lista za pakiranje – za odmor na moru u kajaku
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za kajakarenje

 • boce s vodom / paket za hidrataciju
 • suhe vrećice
 • sintetičke majice
 • vodootporne sandale
 • kupaći kostim + rezervni kupaći kostim
 • ručnik
 • kapa: kao za bejzbol ili širokog obruča
 • polypro majica s dugim rukavima
 • krema za sunčanje i balzam za usne
 • rukavice

Lista za pakiranje – Multi-sportski odmor
Kompletna lista pakiranja za avanturistička putovanja
Odjeća i oprema za bicikliste

 • biciklističke cipele ili tenisice s čvrstom potplatom
 • biciklističke hlače
 • rukavice s kratkim prstima za bicikliste
 • biciklističke majice u jarkim bojama ili sintetičke majice
 • lagana jakna ili prsluk
 • prozračna jakna otporna na vjetar i vodootporna

Dodatna odjeća i oprema za bicikliste

 • grijači za ruke i koljena / noge
 • traka za glavu koja pokriva uši ( za nositi ispod kacige)
 • sintetičke čarape
 • navlake za nožne prste ili čizme (nošene preko čarapa u biciklističkim cipelama)
 • biciklističke tajice
 • vanjske rukavice otporne na vjetar (nositi preko biciklističkih rukavica)
 • lagana, ali topla biciklistička kapa koja se nosi ispod kacige
 • ruksak za hidrataciju
 • osobna biciklistička oprema i kaciga

Odjeća i oprema za kajakarenje

 • boce s vodom / paket za hidrataciju
 • suhe vrećice
 • sintetičke majice
 • vodootporne sandale
 • kupaći kostim + rezervni kupaći kostim
 • ručnik
 • kapa: bejzbol ili široki obruča
 • polypro majica s dugim rukavima
 • krema za sunčanje i balzam za usne
 • rukavice

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 6. tč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Obavještavamo sve potrošače da svoje prigovore mogu podnijeti pismenim putem na adresu:

Fiore d.o.o., Mate Vlašića 6, 52440 Poreč, Hrvatska ili na e-mail adresu: adventure@fiore.hr

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana primitka podnesenog prigovora, a prije toga bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

IZNAJMI BICIKL